Posts tagged ‘audiencia provincial’

febrer 21, 2013

L’Assemblea de Drets Socials de l’Eixample Dreta dóna suport a l’Enric Duran

Desde l’Assemblea de Drets Socials de l’Eixample Dreta, demanem l’immediata absolució de l’Enric Duran dels càrrecs que se l’imputen contra les Entitats Financeres.
Amb la seva acció contra la Banca, l’Enric Duran va posar en evidència un dels entramats capitalistes de la més gran estafa a la qual estem sotmeses: la concessió de crèdits per part de Caixes i Bancs i el deute que generen a partir dels comptes en dipòsit dels seus propis clients, condemnant de per vida a milers de persones a la pobresa mitjançant, per exemple, les execucions hipotecàries.
L’Enric Duran va col-lectivitzar els diners expropiats a la Banca creant cooperatives de consum i tornant així al poble el que es del poble.

Qui són els lladres aleshores?

#absolucióEnricDuranenricportada-2-2